top of page

Fondens primære formål er at medvirke til en fast, professionel og initiativrig ledelse af dattervirksomheden Solar A/S samt at støtte virksomhedens konsolidering og udvikling. Derudover yder fonden støtte til videnskabelige og humanitære formål.

 

Fonden er stiftet i 1978 af Edith Borum, datter af Solar’s grundlægger Jacob L Jørgensen, og Jørgen Borum, der som svigersøn kom ind i Solar’s ledelse i 1953 og igennem en længere årrække har været med i direktionen.

 

Navnet “Fonden af 20. December” henviser til Edith Borum’s fødselsdato.

 

Fonden er registreret som erhvervsdrivende fond og har siden 2006 været majoritetsaktionær i Solar A/S.

bottom of page