top of page

Fonden kan ikke søges. Henvendelser til fonden med ansøgning om støtte vil derfor som udgangspunkt ikke blive besvaret. Det er kun de modtagere, som bestyrelsen har besluttet at støtte, der vil blive informeret.

​Med henvisning til vedtægterne opdeles uddelingerne i følgende hovedkategorier:

  1. Støtte til videnskabelig eller praktisk betonet forskning ​

  2. Støtte til sygdomsbekæmpelse, revalidering, genoptræning eller tilsvarende opgaver

  3. Støtte til kulturelle eller uddannelsesmæssige formål

  4. Hjælp i tilfælde af nødsituationer i Danmark eller udlandet

  5. Støtte til enkeltpersoner i nød eller med velfærdsbetingende behov

Såfremt du vil henlede opmærksomheden på støtteværdige formål, er du velkommen til at sende en kort omtale på kontakt@fonden2012.dk. Den vil så indgå som input ved fondens udvælgelse af emner til uddelinger.

bottom of page