top of page

Lovpligtige redegørelser ihht. årsregnskabsloven § 77

Regnskabsår

Redegørelse for god fondsledelse

2019

2018

2017

Redegørelse for uddelingspolitik

bottom of page