Lovpligtige redegørelser ihht. årsregnskabsloven § 77

Regnskabsår

Redegørelse for god fondsledelse

2019

2018

2017

Redegørelse for uddelingspolitik

Fonden af 20. December

Industrivej Vest 43,

6600 Vejen

Danmark

CVR-nr: 85956116