top of page

Lovpligtige redegørelser ihht. årsregnskabsloven § 77

Regnskabsår

Redegørelse for god fondsledelse

2022

Redegørelse for uddelingspolitik

2021

2020

2019

2018

2017

bottom of page