top of page

Lovpligtige redegørelser ihht. årsregnskabsloven § 77

Regnskabsår

Redegørelse for god fondsledelse

2023

Redegørelse for uddelingspolitik

2022

2021

2020

2019

bottom of page