Regnskabsår

2017

Lovpligtige redegørelser ihht. årsregnskabsloven § 77

Redegørelse for god fondsledelse

Redegørelse for uddelingspolitik

2018

Fonden af 20. December

Industrivej Vest 43,

6600 Vejen

Danmark

CVR-nr: 85956116